Maria Luiza Rasteiro - Manequim 40 - Sap
Maria Luiza Rasteiro - Manequim 40 - Sap
Maria Luiza Rasteiro - Manequim 40 - Sap
Maria Luiza Rasteiro - Manequim 40 - Sap
Maria Luiza Rasteiro - Manequim 40 - Sap
Maria Luiza Rasteiro - Manequim 40 - Sap
Maria Luiza Rasteiro - Manequim 40 - Sap

MARIA LUIZA R. | Alt: 1.71 | Manequim: 40 | Sapato 36 | DATA DE NASC 11/06/1989